Здравеопазване Община

194 деца, ученици и възрастни се включиха в пролетния етап на кампанията „Движи се и победи“

   В  Регионалната здравна инспекция във Велико Търново бяха изтеглени чрез жребий победителите в пролетния етап на кампанията „Движи се и победи“. Той се проведе в периода от 14 май до 3 юни  по три туристически маршрута – до хижа Божур, Преображенския манастир и парк Ксилифор. Включиха се общо 194 деца, ученици и възрастни, в това число и осем семейства. С пролетното издание на „Движи се и победи” броят на проведените досега кампании става 40, а участниците в тях 19 662 души, сред които и 453 семейства.   В кампанията организирано участваха две училища от община Велико Търново  – ОУ „Димитър Благоев” и СУ „Ем. Станев”, както и възпитаници и ръководители на Центровете за настаняване от семеен тип за деца без увреждания във Велико Търново.

В рамките на кампанията е измерено кръвното налягане на  127 души (96 жени и 31 мъже), на възраст от 13 до 86 години.  При 16 лица (12,59% от всички измерили кръвното си налягане) е установено кръвно налягане с повишени стойности (равни или над 140/90 мм живачен стълб)

Цeремонията по  тегленето на жребия за наградите в пролетния дял на кампанията “Движи се и победи 2023” се извърши в присъствието на средствата за масова информация и организаторите на кампанията. Жребият се изтегли по електронен път. Според регламента на кампанията „Движи се и победи“ преминалите най-малко два от обявените три туристически маршрути  се състезаваха за три награди по възрастови групи и за три специални награди (за най-малък и най-възрастен участник и за семейство). Наградите са подаръчни ваучери от магазин за спортни и туристически принадлежности, осигурени от Община Велико Търново по програма „Здрави деца в здрави семейства“.

Наградата във възрастовата група 4 – 19 години (ваучер за подарък на стойност 40 лв.) спечели Рая Генова на 8 г.

Наградата във възрастовата група 20 – 59 години (ваучер за подарък на стойност 40 лв.) спечели Снежана Василева на 52 г.

Наградата за участниците в групата 60 и над 60 години (ваучер за подарък на стойност 40 лв.) спечели Йордан Грозданов на 60 г.

Специалната награда „Семейство” (ваучер за подарък на стойност по 40 лв.) спечели семейство Милчо и Снежана Пънови

Специалната награда „Най-малък участник” се присъди на Симона Здравкова на 5 години, преминала и трите маршрута на кампанията. Тя печели ваучер за подарък на стойност 40 лв.

Специалната награда „Най-възрастен участник” се присъди на Ангел Христов на 86 години от Велико Търново, преминал два от трите маршрута на кампанията, който печели ваучер за подарък на стойност 40 лв.

Наградата на председателя на Великотърновския общински съвет (плакет) за най-масово участие на училище в кампанията се присъди на СУ „Ем. Станев” – Велико Търново, включило се с най-голям брой ученици и преподаватели в кампанията.

Наградата на регионалния координатор на Министерството на младежта и спорта за всички участници в кампанията на възраст до 29 години, независимо от броя на преминатите маршрути, спечели Анастасия Янкова на 8 г.

Наградата на Младежкия дом за най-активен участник в спортно-туристическия празник в парк Ксилифор се присъди на Радослав Стефанов Стефанов на 15 г.

Туристите, преминалите и трите маршрута на кампанията, разпределени в три възрастови групи, участваха в жребий за големите награди – ваучери от магазин за спортни и туристически принадлежности на стойност 90 лв.

Голямата наградата във възрастовата група 4 – 19 години (ваучер за подарък на стойност 90 лв.) спечели най-малкият регистриран участник в кампанията: Симона Здравкова на 5 г.

Голямата наградата във възрастовата група 20 – 59 години (ваучер за подарък на стойност 90 лв.) спечели Мариела Дюлгерова на 52 г.

Голямата наградата за участниците в групата 60 и над 60 години (ваучер за подарък на стойност 90 лв.) спечели Георги Божков на 77 г.

          Кампанията за подобряване и укрепване на здравето на населението в община Велико Търново „Движи се и победи – пролет 2023” се организира за 21-ва година от РЗИ – Велико Търново, Община Велико Търново, Туристическо дружество „Трапезица 1902” и Младежки дом – Велико Търново. Тя преминава под егидата на председателя на Великотърновския Общински съвет.