Денят

19 ноември назад във времето

В хода на Втората световна война българските 12-а пехотна и 2-ра конна дивизия освобождават Прищина. България обявява война на хитлеристка Германия на 8 септември 1944 г., като участието на страната във войната срещу Хитлеристка Германия преминава в две фази. Първата обхваща времето от септември до края на ноември 1944 г. Втората фаза започва от декември 1944 г. и продължава до май 1945 г. През това време българската армия участва в освобождаването на Северна Югославия, Южна Унгария и Източна Австрия.

19 ноември е определен за Празник на сухопътните войски на българската армия с Решение 477 на Министерския съвет от 16 ноември 1992 г. по повод блестящата победа на младата българска войска при Сливница на по време на Сръбско-българската война. При решителното сражение край Сливница на 19 ноември 1885 г. (07.11 по стар стил) по време на Сръбско-българската война, българската войска сразява нашествениците. Така тя защитава достойно Съединението на България и правото на нашия народ да живее обединен и свободен.

Навършват се 126 години от рождението на Димитър Шишманов – български писател и драматург.

Правителството на Андрей Тошев приема наредба-закон за създаване на Земеделски стопански задруги – казионни селски профсъюзи. Според наредбата всички мъже над 21 години, които се занимават със земеделие, трябва да плащат членски внос на Земеделските задруги. От лятото на 1937 г. в задругите членуват и жени.

 

През 1922 г. – Провежда се референдум за започване на съдебен процес срещу министрите от кабинетите Гешов-Данев и Малинов-Костурков. Целта е да се проведе всенародно допитване за наказване на виновниците, довели България до Първата национална катастрофа (1913 г.) и Втората национална катастрофа (1918 г.) Във връзка с референдума Министерският съвет приема постановление, според което министрите от правителствата на Данев и Ал. Малинов са арестувани, а върху имуществото им е наложен запор.