Образование

170 абсолвенти на Историческия факултет на ВТУ се дипломираха

170 абсолвенти на Историческия факултет във ВТУ се дипломираха на официална церемония в аулата на вуза. Висшистите са от направленията „бакалавър“ и „магистър“ – випуск 2017 от четири акредитирани научни направления: „Педагогика на обучението по…“; „История и археология“; „Социология, антропология, науки за културата“; „Науки за Земята“ (география).
Първенецът на випуска Петя Георгиева Пенева от специалност „Културен туризъм“ получи сребърен медал на Историческия факултет от ректора на ВТУ проф. д-р Христо Бонджолов, а изявените абсолвенти от всички специалности бяха наградени от заместник-ректор на ВТУ доц. д-р Димитър Димитров.

Специални гости на събитието бяха ректорът на ВТУ проф. д-р Христо Бонджолов, заместник-ректорът по учебна дейност проф. д.ф.н. Стоян Буров, заместник-ректорът по международно сътрудничество доц. д-р Димитър Димитров, бившият ректор на ВТУ доц. д-р Владимир Попов, директорът на дирекция „Научна, проектна, библиотечна и издателска дейност“ проф. д.и.н. Милко Палангурски, директорът на Бюрото за кандидатстудентска информация, реклама и прием към ВТУ проф. д-р Андрей Андреев, десетки преподаватели и стотици родители и близки на абсолвентите.