Денят

17 декември назад във времето

През 1980 г. – Влиза в действие третият реактор на АЕЦ „Козлодуй“.
Строителството на АЕЦ “Козлодуй” стартира на 6 април 1970 г. Изграждането на централата е резултат на спогодба, подписана през 1966 г. между България и СССР. Първите два блока са въведени в експлоатация през юли 1974 г. и ноември 1975 г. Блокове 3 и 4 започват работа съответно през декември 1980 г. и май 1982 г. Последните два блока са включени в енергийната система на страната през септември 1988 г. и декември 1993 г.

През 1971 г. за министър на външните работи на мястото на загиналия Иван Башев е избран Петър Младенов, който остава на този пост до 17 ноември 1989 г., когато е избран за председател на Държавния съвет на мястото на Тодор Живков.

През 1906 г. – Левицата във ВМОРО (12 делегати от Сяр) проваля конгреса на Вътрешната организация в София. Мнозинството (23-ма делегати) се конституира като Съвещателно събрание. В Задграничното представителство са избрани: Христо Матов ( на снимката), Иван Гарванов и Борис Сарафов.

През 1883 г. – След дипломатически скандал, под натиска на българските правителства в София и Пловдив, екзарх Йосиф I е приет от султан Абдул Хамид II и правата на Българската екзархия в Османската империя са възстановени официално.

През 1880 г. – Второто Обикновено народно събрание дава извънредни правомощия на кабинета на Петко Каравелов.
Четвъртото правителство на Княжество България е образувано от членове на Либералната партия (умерени и крайни). То е назначено с Указ 735 от 28 ноември 1880 г., обнародван в Държавен вестник, бр. 93 от 17 декември 1880 г. Правителството е свалено чрез държавен преврат на 27 април 1881 г.

През 1879 г. Княз Александър утвърждава Привременно положение за българската войска, което изпълнява ролята на първи закон за въоръжените сили.