Денят Икономика

1600 абитуриенти от областта трябва сами да плащат здравните си вноски

От 1 юли около 1600 абитуриенти от Великотърновска област, завършили дневна форма на обучение и положили успешно държавен зрелостен изпит през 2017 година, трябва да плащат сами здравните си вноски и да подадат декларация образец 7.

Учениците, завършили гимназия, трябва да се осигуряват сами, докато станат студенти или започнат работа. От 1 юли до 25 август зрелостниците трябва да подадат декларация образец 7 и да платят здравната си вноски за м. юли. Изключение правят младежите, които веднага след завършването на гимназия започнат работа и се осигуряват от работодателите си.

За сметка на републиканския бюджет здравно се осигуряват учениците, навършили 18-годишна възраст, до завършване на средното си образование и студентите редовно обучение до навършване на 26-годишна възраст, т.е съществува период от време в който те не попадат в нито една от двете категории – „ученици“ и „студенти“. През това време трябва сами да плащат вноските си за здравно осигуряване в размер на 18,40 лева на месец, тъй като съществува възможност да се окажат с прекъснати здравно-осигурителни права.

Декларация образец 7 е задължителна за всички физически лица, които сами внасят своите здравноосигурителни вноски. В декларацията, освен личните данни, се вписва началната дата, от която гражданинът е длъжен да се осигурява за своя сметка и осигурителния доход, върху който ще се внасят здравноосигурителните вноски. Подаването на декларацията става лично, в офиса на НАП по постоянен адрес, по пощата, с обратна разписка или по електронен път с ПИК код на НАП.

Абитуриентите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски чрез електронната услуга на НАП. Справка за здравния статус се извършва и автоматично с въвеждане на ЕГН на телефон  0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. С електронния калкулатор на сайта на НАП може да се изчислят дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях.

Повече информация за плащането на здравните вноски може да се получи интернет страницата на НАП – www.nap.bg, в офисите на приходната агенция или от кол центъра на НАП – на телефон 0700 18 700 на цената на един разговор, въпроси могат да се задават и чрез електронната поща на адрес infocenter@nra.bg