Денят

16 октомври назад във времето

Денят на българските военновъздушни сили 16 октомври е избран за ден на бойната ни авиация, след като на тази дата над Одрин е извършен първият боен полет. На 16 октомври 1885 г. Великите сили в колективна нота искат от българското правителство да се откаже от Съединението на Южна България, изкуствено наречена Източна Румелия, с княжество България и да възстанови положението, каквото е било преди това.

През 1912 г. започва Люлебургаз – Бунархисарската операция на 1-ва и 3-а армия. По това време над Одрин е извършен първият боен полет от нашата авиация от летците Радул Милков и Продан Таракчиев.

В послание до цар Борис III през 1940 г. Бенито Мусолини предлага България да участва в бъдещата италианска военна операция (от 28 октомври) срещу Гърция, като в замяна й предлага Западна Тракия. В писмо от 19 октомври българският цар му отказва.
С телеграма-послание от 1940 г. Йоахим Рибентроп настоява до 19 октомври България да се присъедини към Тристранния пакт (създаден на 27 септември 1940 г.), но България отказва с писмо на цар Борис III до Хитлер от 22-ри същия месец.

На тази дата са родени: Цанко Церковски – поет, белетрист, драматург, публицист, обществен и държавен деец, както и белетристката Фани Добрева Попова-Мутафова.

На тази дата в 1914 г. се самоубива поетът Пейо Яворов.