Община

16 март – краен срок за кандидатстване по Пилотната фаза за подмяна на отоплението

16 март е крайният срок за кандидатстване по Пилотната фаза на проекта за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата. Пилотната фаза се изпълнява в рамките на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по проекта LIFE на Европейския съюз.

Проектът предвижда във Велико Търново да се подменят отоплителните уреди на 548 домакинства в две последователни фази. Първата е наречена Пилотна, по време на която ще се подменят отоплителните уреди на 70 домакинства. Втората е Основна и предвижда смяна на уредите на 478 домакинства.

По настоящата покана могат да кандидатстват само физически лица. Документи се подават всеки работен ден от 10 до 14 часа в Центъра за услуги и информация на гражданите

Бонус от по 2 точки носи, ако в домакинството има деца до 2-годишна възраст, лица с увреждания и лица над 70-годишна възраст. Сред критериите при одобрението на кандидатите е и броят на лицата, които ще се отопляват с алтернативния източник.

Три варианта за смяна на отоплението с дърва и въглища се предлагат. Те са топловъздушна камина на пелети, пелетна камина на водна риза и отоплително оборудване на природен газ.