Образование

1591 седмокласници са приети след първото класиране, две паралелки се закриват

1591 седмокласници са класирани на първия етап от държавния прием в училищата от област Велико Търново. 79 момичета и момчета са останали извън класирането, защото са подали заявление, че искат да бъдат приети само в една или най-много в две специалности, но балът им е бил недостатъчен за посочените от тях желания, съобщи началникът на Регионалното управление на образованието инж. Розалия Личева, като уточни, че тези деца участват автоматично във второто класиране, което предстои да излезе на 20 юли.
Две закрити паралелки има след първото класиране. Те са по специалността  „Трайни насаждения” в Професионалната гимназия „Асен Златаров“ в Горна Оряховица и по „Автотранспортна техника“ в Професионалната гимназия по транспорт „Васил Друмев“ в Стражица.

За първата паралелка е нямало нито едно кандидатстващо дете, а за гимназията в Стражица кандидатът е бил само един. Паралелките не са нови, нито пък са в дуална форма на обучение.

Класираните ученици по първо желание, както и всички останали, които са доволни от специалността, в която са приети, трябва да се запишат в следващите три дни. Ако не направят това, губят мястото си. Тези, които не се чувстват удовлетворени от класирането, имат още един шанс, но задължително трябва да заявят желанието си да участват във второто класиране. „Това става, като детето, придружено от родител, отиде в училището, в което е класирано, и подаде заявление, че иска да участва във втория етап от държавния прием. Все още децата нямат право да променят посочената от тях специалност. Това могат да направят едва за третия етап, но тогава имат право да се борят за място само за професиите, в които има останали незаети места”, поясни инж. Личева.

По традиция с най-високи балове се влиза в ПМГ „Васил Друмев” и в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров”. Тази година най-висок бал от 493 точки е постигнат в паралелката „Информатика с английски език” в Природо-математическата гимназия, а най-нисък – 30 точки,  в специалността „Работник в производството на кулинарни изделия” в Училище „Отец Паисий”.