Социални дейности

15 502 са регистрираните в областта хора с трайни увреждания

  392 203 лева са отпуснати в област Велико Търново през април по Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за приложението му. Те са разпределени за 34 040 случая, сподели пред журналисти Ивайло Деев – юрисконсулт в Регионалната дирекция „Социално подпомагане” в старата столица. От тях добавките за транспортни услуги са 15 497. За ползване на информационни и телекомуникационни услуги – 2 091. Месечните добавки за диетично хранене и лекарства са били  13 300, за достъпна информация добавките са 3 1241, за наем на общинско жилище – 27 и една   за балнеолечение. Отпуснати са и помощи в размер на 98 778 лева на 283 лица за покупка и ремонт на помощни средства, медицински изделия и съоръжения. Регистрираните в региона хора с трайни увреждания  към края на изминалия месец са били 15 502-ма.

Процесът за отпускане на месечни добавки за социална интеграция и целеви помощи на хората с увреждания и намаляване на административната им тежест се оптимизира с Постановление на Министерския съвет от 23 април. Промените влизат в сила от 1 юли.