Икономика

148 нерегламентирани сметища са почистени след предписания на РИОСВ – Велико Търново

През юли РИОСВ – Велико Търново даде предписания до кметовете на всички общини в региона до 1 септември да почистят нерегламентираните сметища на териториите на общините си и да представят отчет в инспекцията.

Почистени са 148 места, замърсени с отпадъци в населените места, край пътищата, коритата на реки, чешми и автобусни спирки. Почистени са повече от 160 дка. Събраното количество отпадъци е повече от 215 тона. Най-много почистени райони отчитат общините Полски Тръмбеш – 41 и Стражица – 39. Като площ, най-много декари са почистени в общините Стражица – 67 дка, Свищов – 37,5 и Павликени – 24. Най-много отпадъци – 78 тона са събрани в  Горна Оряховица и с. Поликрайще. Едно сметище със 110 кг. отпадъци е почистено в Сухиндол. Обобщеният анализ на РИОСВ сочи, че в останалите общини средно са почистени по 5 сметища. Община Златарица е отчела, че няма образувани нерегламентирани сметища.

През септември експертите на РИОСВ извършиха проверки за изпълнение на дадените предписания и констатираха на място почистените терени, а  общините Трявна и Севлиево са поставили табели, забраняващи изхвърлянето на отпадъци. Община Велико Търново все още продължава с почистванията.