Полиция

145 човека са загинали в пожари през 2018 г., а други 285 са пострадали

През изминалата година огнеборците в страната са реагирали на близо 45 000 сигнала за произшествия, от тях почти 30 000 са пожарите, а извършените спасителни дейности са 15 278.  Отчетено бе, че на всяка 12-та минута на територията на страната се получава сигнал за произшествие. При пожарите са загинали 145 човека, а други 285 са пострадали.

За отчетния период служителите, работещи по линия на държавния противопожарен контрол, са извършели 119 740 проверки. При проверките са констатирани почти 50 000 нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност, като са предписани малко над 48 500  дейности. Връчени са 279 констативни акта и 262 заповеди за налагане на принудителни административни мерки. Съставени са 2 428 акта за установяване на административни нарушения и са връчени 1 759 наказателни постановления.

И през изминалата година е продължил процесът за поетапната подмяна на наличната екипировка  и оборудване на служителите на ГДПБЗН. Доставени са 763 комплекта топлозащитно облекло, а до края на първото тримесечие на тази година се очаква да бъдат доставени нови 614 комплекта предпазни средства и 78 костюма за химическа защита.

В рамките на 2018 година е приключил поредният конкурс за назначаване на 250 служители на младши изпълнителски длъжности. Наградени са 1460 пожарникари и спасители, наложени са и 68 дисциплинарни наказания.

През 2018 г. са приключени проекти, свързани с подобряване на енергийната ефективност на над 30 сгради на ГДПБЗН, както и за повишаване на специализираните знания и умения на пожарникарите и спасителите. Стартирали са два нови проекта, а други 23 проекта се намират на етап „изпълнение”. Общата стойност на стартиралите, изпълняваните и приключените проекти е в размер на над 36 млн. евро.