Здравеопазване Образование

14 акушерки от търновския филиал на Медицинския университет се дипломират и остават да работят у нас

Тържествена церемония за дипломирането на Четвъртия випуск на Филиал Велико Търново към Медицински университет – Варна ще се проведе на 1 октомври от 11:00 часа в Народно читалище „Надежда 1869“.
Тази година се дипломират 14 студенти от специалност „Акушерка“ и 10
студенти, специалност „Медицинска сестра“. Всички те остават да работят в България. Средния успех на випуска е мн. добър 4.87.
Отличник на випуска е Ростислава Кьорчева, специалност „Акушерка“ с успех Отличен (5.70). Повече от половината дипломанти вече са започнали работа в здравните заведения на Велико Търново. Останалите са стартирали своята професионална кариера по родните си места: Варна, Бургас, Търговище, София.
Филиал Велико Търново към Медицински университет – Варна е разкрит през 2015 година. В него се обучават студенти по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ в бакалавърски програми и 4-годишен срок на обучение. Всяка година, след кандидатстудентски изпит (тест по биология) приемаме 45 медицински сестри и акушерки.
Към момента във Филиала се обучават 120 студенти по двете специалности. Филиалът и Центъра за професионално обучение към Медицински университет – Варна провеждат и курсове за професионална квалификация по професията „Асистент на лекаря по дентална медицина“. На 3.10.2022 година стартира вторият курс, в дистанционна форма на
обучение, като за практическа база е определена Стоматологична поликлиника – Велико Търново.