Икономика

134 предприятия провери Инспекцията по труда във Велико Търново през март

Инспекцията по труда във Велико Търново инициира откриване на производство по несъстоятелност на работодател длъжник. Това е охранителната фирма „Зенит 21”, която е имала около 30 служители. До мярката се стига благодарение на новите правомощия на Инспекцията, получени с промените в Кодекса на труда и Търговския закон. Според тях в случай, че работодателят попадне в хипотеза да дължи трудови възнаграждения на поне една трета от работниците и служителите си за поне два месеца, с писмена молба от Инспекция до съда се открива производство по несъстоятелност на длъжника работодател. Оказва се, че „Зенит 21” е прехвърлила собствеността си през миналата година на психично болен човек и вече не развива дейност в региона. Процедурата дава възможност ощетените да получат изработените средства.

Четирима работника получиха забавени възнаграждения в размер на 1542 лева след намесата на Инспекцията по труда през миналия месец. Служителите й провериха изрядността на 134 предприятия през изминалия месец с 4112 работещи, информира директорът инж. Невена Стефанова. Тя обясни, че за проверка изпълнението на предприетите принудителни административни мерки са извършени 57 инспекции. Една от проверките разследва трудова злополука на строеж във Велико Търново.

Контролните органи са констатирали общо 372 нарушения на трудовото законодателство. От тях 263 са свързани с нормите, регулиращи трудовите правоотношения.За отстраняване на нередностите са предприети 352 принудителни административни мерки от контролните органи на Инспекцията, коментира още инж. Стефанова.