Образование

125 университетски преподаватели и учени участват в международен форум във ВТУ

Международна научна конференция на тема „Езици, култури, комуникации“ ще бъде открита утре, 8 юни от 10,00 ч. в 321 ауд. На ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”. Неин организатор е Филологическият факултет. Проф. д-р Христо Бонджолов, ректор на Великотърновския университет, ще приветства участниците в научния форум.

Международната научна конференция ще се проведе на 8 и 9 юни т.г.

125 университетски преподаватели, изследователи, докторанти и студенти от 6 академични институции в България и от 17 университета в Полша, Сърбия, Словакия, Албания, Русия и САЩ ще вземат участие в конференцията.
Изложенията и дискусиите, които ще бъдат представени на 6 езика, обхващат областите: езикови и междукултурни комуникации; ролята на превода в съвременния свят; изследвания на класически и съвременни литературни творби и ролята им в интеркултурния диалог; обучението по чужди езици и  съвременната подготовка на специалисти за професии, свързани с бъдещето на технологиите; медиите и тяхната роля в публичните комуникации. В докторантските и студентските секции с общо 44 участници ще се включат и техни преподаватели и научни ръководители.
По време на конференцията ще се проведе кръглата маса „Интердисциплинарна хуманитаристика“, чиято цел е да се даде по-широка публичност на въпроси,  свързани с хуманитаристиката и нейните интердисциплинарни  проекции в обществения живот, в образованието и в съвременните изследвания чрез засилване на интеграцията между различните научни области.

Програма: http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=76