Образование

12 училища от областта получават средства по програмата „Осигуряване на съвременна образователна среда”

12 училища от Великотърновска област са одобрени за финансиране по програмата „Осигуряване на съвременна образователна среда” на МОН. Във Велико Търново това са основните училища „Христо Ботев”, „Петко Рачев Славейков”, „Св. Патриарх Евтимий”, „Бачо Киро” и „Димитър Благоев”, Спортното училище и средните училища „Вела Благоева” и „Владимир Комаров”.

В Горна Оряховица са одобрени училищата „Георги Измирлиев”, „Вичо Грънчаров” и ОУ „Иван Вазов”. В Лясковец финансиране ще получи СУ „Максим Райкович”.

 

Близо 600 държавни и общински училища в цялата страна ще закупят нови шкафчета за ученици от I до VII клас със средства по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”. Общо 742 училища кандидатстваха за съфинансиране от Министерството на образованието и науката (МОН). Класирането беше извършено от експерти от дирекция „Учебници и училищна документация“ според най-ниската искана сума на брой шкафче. Предвижда се да бъдат закупени 111 815 такива, като необходимите средства са в размер на 2 894 068 лв. Закупуването на шкафчета за учениците е една от мерките, които министерството предприе за олекотяване на ученическите раници. В тях децата могат да съхраняват учебници, учебни комплекти, помагала и други материали, необходими за образователния процес, екипи за физическо възпитание и лични вещи.

 

По националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ ще бъдат отпуснати и средства за подобряване на условията за експериментална работа по природни науки. 244 държавни и 1880 общински училища към МОН и 23 училища към Министерството на културата ще могат да закупят уреди за наблюдение като микроскопи и лупи, химикали, епруветки, колби и др. за лабораторни упражнения по биология в VII и IX клас. За часовете по физика в същите класове могат да се набавят набори за електричество, за механични трептения и звук, за светлина и др., както и различни химикали, ръкавици и предпазни очила за опитите по химия.