Община Общински съвет

118 договора за външни услуги има община Велико Търново

118 договора за външни услуги има община Велико Търново с различни контрагенти към настоящия момент. Услугите са различни като консултантски услуги, изготвяне на архитектурни и инженерни проекти, инвеститорски надзор, снегопочистване и сметоизвозване. Това обобщи кметът на общината инж. Даниел Панов в отговор на питане от общинската съветничка Елена Чамуркова.

За извършените разходи общината се отчита пред местния парламент, а на портала за обществените поръчки се оповестява възлагането на външни услуги. То е разрешено от българското законодателство и наложително с цел подпомагане работата на общинските служители, допълни кметът.

Разходите към 31 декември 2019 г. по отчет са 2,185 млн. лв. за държавни дейности и 11,5 млн. за местни дейности, съобщи инж. Панов.