Община Общински съвет

11 язовира на територията на община Велико Търново ще се стопанисват вече от държавата

Великотърновският общински съвет даде съгласието си Общината да прехвърли за стопанисване на държавата 11 язовира. Според влезлия в сила през юли Закон за водите общините могат да прехвърлят собствеността си на държавата до 7 октомври в решение на общинските съвети по места.

„През изминалата година общината е дала над 50 000 лв. за неотложни ремонти на водоемите, като те не са били основни, а колкото да се гарантира безопасността на населението. Имаме пресни примери с наводнения, където язовирите не са били стопанисвани нито от общините, нито от държавата. Колкото до наемателите – в момента на територията на Велико Търново те са двама. Ние от националното сдружение на общините сме направили предложение те да продължат договорните си отношения, като сключат анекс с държавата.” – обясни пред съветниците кметът на общината и председател на УС на НСОРБ инж. Даниел Панов.

Велико Търново ще даде на държавата язовир „Ябила” в Балван, три  язовира в Емен, водоема в Къпиново, два в Килифарево, язовира в Леденик, микроязовир „Вятъра” в Присово, микроязовира в Пчелище и водоем в Ялово.

Държавата вече създаде предприятие с актив от 500 млн.лв., което ще ремонтира водоемите в страната. Според изготвения списък 417 язовира се нуждаят от спешен ремонт, като в община Велико Търново това е язовирът в Леденик. Ако общината не го прехвърли на държавата, ще трябва после да възстанови на държавното предприятие сумата за извършения ремонт.