Община

11 деца от общината с повече от една противообществена проява през 2017 г.

65 възпитателни дела е образувала през 2017 г. Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни във Велико Търново. Разгледани са били 63 дела по отношение на 61 лица.

11 са били децата през миналата година, по отношение на които е било разгледано повече от едно дело, отчитат от Комисията. Шест от малчуганите са от институции и си позволяват периодично да нарушават Правилника за вътрешния ред. Според членовете на Комисията, тези деца се държат грубо и арогантно с персонала на институцията, извършват кражби, чувстват се безнаказани и демонстрират това пред другите деца. Не са редки и случаите на липса на ефективен родителски контрол.

През изминалата година Комисията е настанила само едно дете в социално – педагогически интернат.

През октомври м.г. в Общински детски комплекс – Велико Търново отвори врати Консултативен кабинет за превенция. Към него са били насочени 15 деца.