Денят

11 декември назад във времето

От Цариград Васил Левски започва първата си обиколка в българските земи през 1868 г. Целта на Левски е да събере пълна информация за политическите настроения сред българското население.

Също в Цариград, но през 1876 г., започват предварителни дебати между Великите сили. Целта е да се постигне взаимно приемлив компромис по всички спорни въпроси на Източната криза. След продължителни дебати е приет проектът, защитаван от Австро-Унгария и Англия, в който се предвижда създаване на две автономни български области – Източна с център Търново и Западна с център София.

В Плевен година по-късно е извършен тържествен молебен за всички загинали в хода на Руско-турската освободителна война.

Симеон Варненско-Преславски става председател на III-то Обикновено народно събрание през 1882 г.

Цар Борис III за първи път от възкачването си на престола участва в официален прием през 1922 г. 25 години по-късно на този ден е утвърден нов Министерски съвет, от които комунистите са 14, земеделците – петима, социалдемократите – двама и звенарите – двама.

Открит е мавзолеят на Георги Димитров в София през 1949 г.

На 11 декември са родени Боян Асенов Биолчев – български писател, филолог и Симеон Маринов (Маринов Симеонов) – български писател, журналист, учител.

На 11 декември умират Велко Кънев – актьор, Олга Атанасова Кирчева – българска драматична актриса, Нестор Марков – български реформатор на учебното дело и Антон Буковски Безеншек – съставител на българска стенография.