Съд

10 стажант-юристи ще проведат задължителния си стаж в Окръжен съд – Велико Търново

10 стажант-юристи подписаха актовете си за встъпване в Окръжен съд – Велико Търново, където през следващите месеци ще проведат своя задължителен стаж след завършване на висшето си образование. По време на импровизирана церемония, те бяха приветствани от председателя на ВТОС, съдия Теодорина Димитрова, която им пожела успех, активност и много хъс в работата по време на престоя им в съда. Съдия Димитрова и административният секретар на ВТОС, г-жа Мариета Маноилова дадоха и редица разяснения и практически препоръки на младите юристи по отношение на предстоящия им стаж и връчиха стажантските им книжки.

Постъпилите в Окръжен съд – Велико Търново стажанти са завършили специалност „Право“ във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Задължителният стаж след завършване на висшето им образование е с продължителност шест месеца, като от тях два месеца е основният стаж, а четири – професионалният. През двата месеца на основния си стаж младите юристи се запознават на място с дейността на различните органи на съдебната власт, адвокатурата и нотариалната дейност. В Окръжен съд те ще придобият опит и практически познания по насрочването, подготовката и провеждането на съдебни заседания по граждански, наказателни и търговски дела, като ще имат възможност да присъстват и на съдебни заседания. Под напътствията на определените им наставници, стажантите ще придобият опит и в изготвянето на проекти за съдебни решения. След приключване на задължителния стаж, съдебните кандидати ще положат изпит за придобиване на юридическа правоспособност пред Министерство на правосъдието.