Денят Любопитно

10 нови жилищни сгради се появиха за последните три месеца в областта

През второто тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 26 жилищни сгради със 111 жилища в тях и с 21 097 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 31 други сгради с 11 334 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 8.3%, разгънатата им застроена площ – с 33.1%, а броят на жилищата в тях е по-малко със 7.5%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване с 10.7%, докато общата им застроена площ намалява – с 42.0%.

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г.  броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта не се променя, но жилищата в тях бележат спад с 61.5%, а разгънатата им застроена площ – с 45.7%. При другите видове сгради се регистрира намаление както на броя на издадените разрешителни за строеж – с 31.1%,  така и на общата им застроена площ – с 56.2%.

През второто тримесечие на 2019 г. в област Велико Търново е започнал строежът на 10 жилищни сгради със 74 жилища в тях и с 11 018 кв. м обща застроена площ, и на 21 други сгради с 23 177 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 44.4%, жилищата в тях – с 40.8%, а общата им застроена площ – с 29.2%. Броят на започнатите други сгради се увеличава с 10.5%, а тяхната РЗП – с 99.3%.

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. започнатите нови жилищни сгради бележат спад с 66.7%, жилищата в тях – с 80.6%, а разгънатата им застроена площ – със 76.5%. Започнатите други видове сгради също намаляват – с 36.4%, докато общата им застроена площ нараства с 47.2%.