Любопитно

10 години сътрудничество в Източна Европа

Процесът на сътрудничество в Югоизточна Европа бе иницииран в България през 1996 г.

През изминалата година отбелязахме 10-годишнината от едно друго събитие, което стартира в българската столица през 2008.

10 години навърши процесът на сътрудничество в Източна Европа. Събитието бе отбелязано с българско и търновско участие в литовското министерство на труда и социалната политика, където тематична конференция събра представители на институции и различни посолства. Идеята на мероприятието бе да акцентира върху ролята на международното сътрудничество в сферата на младежката дейност.

В кръгла маса се включиха участници под шапките на два проекта по Еразъм +– единият е за електронното оценяване на придобитите умения с така наречените Значки на учене, а другият –с 4 четири държави от ЕС, който в учебният център Даугирдишкес се учеха от скандинавския опит в сферата на младежката работа. Участваха доброволци от България, Молдова, Украйна, Турция, Азербайджан, Армения, Грузия, Норвегия, Ирландия, Финландия, Латвия и Литва. Гостите приветства лично зам.-министърът Айтвидас Бингелис, който също някога е започнал своята кариера от неправителствена младежка организация –  Литовската асоциация на неформалното образование.

Ето какво каза той:

Голямо предизвикателство е за повечето страни е разбирането, че Младежката работа наистина значи много – най-вече на политическо ниво – там където се вземат решенията, особено в сферата на финансирането.

От една страна в разбирането ни, че младежта е важна, младите са от критично значение за обществото ни е сходно, има и подкрепящи фондове, но трябва да призная, че е голямо предизвикателство, когато се налага да кандидатстваме за финансиране. В същото време – младежта и младежките организации, младежите които са организирани в работа с младежите  – те са тези, които представят истински уникалния продукт, наречен младежка работа и предават неговото съобщение.

Включването на младите в политиката също е много ключово – защото погледнем средната възраст на хората в Парламента –  ще видим 50 нюанса сиви коси. Участието на младите в подобни семинари с добри практики за активно участие в социалния и политическия живот дава знания и умения как те да влияят на общинските съвети по родните им места. Аз самия започнах не от политическа партия, а от неправителствена организация – в сферата на неформалното обучение. Това е начина, по който повече и повече младежи могат да достигнат едно по-ясно ниво на съзнание и самоосъзнаване. Всички политици казват, че младежките политики трябва да са устойчиви, но не всички изобщо разбират за какво става дума. В Литва държавата ги финансира частично, но благодарение на големия брой неправителствени организации и доброволци в системата сме развили някакъв вид хоризонтално сътрудничество с организациите, които наистина имат поглед над цялата картина.

Чрез сътрудничество на Европейско ниво споделяме ценности, методологии, срещаме се очи в очи – така градим утрешната мрежа и бъдещето на самата Европа. В своето разнообразие Европа е изправена пред някои предизвикателства, но аз лично съм доста заразен от духа на програмата Еразъм +. По отношение на моята идентичност аз съм Литовец, но аз съм и Европеец. Тези събития ни помагат да се разберем един друг, да разберем Европейската демокрация и да отнесем това разбиране в собствените си страни.

И на финал – да, Младежката работа значи много.

Но не значи нищо, ако не измерваме качеството – младежката работа, базирана на качество, знание, практика, проучвания, доказателства. Това значи много.