Община Общински съвет

1 809 дка тревни площи поддържа община Велико Търново, средства има, но липсват кадри

1 809 дка са тревните площи, които са включени в графика за поддръжка във велико Търново, като в това число са територията на хълма Царевец, хълма Трапезица, Южен и Западен пътен възел, екопътека Арбанаси и др.  ОП „Зелени системи“ стопанисва площите в централната градска част, както и междублокови пространства с площ 254 дка. 1058 дка пък са районите на детските площадки. Това съобщи днес кметът на общината инж. Даниел Панов в отговор на питане от общинския съветник Михаил Михалев, касаещ косенето на площите и финасовото обезпечаване на дейностите по поддръжката им.

От началото на 2023 година площите, поддържани от ОП „Зелени системи“, са косени пет пъти – на 15 април, 29 май, 19 юни, 26 юни и 20 юли, съобщи инж. Панов. Косене е възложено и за екопътека Арбанаси /57 дка/, крепост Трапезица /180 дка/, където е косено три пъти, в гробищните паркове в община, както и по четвъртокласната пътна мрежа.

Останалите райони във Велико Търново се поддържат от „Скорпион“ ЕООД, съгласно сключен договор след процедура по Закона за обществените поръчки.

Парковите площи и детски площадки с поливни системи са косени на 6 откоса до този момент, а тези без поливни системи – на 4 откоса. Междублоковите пространства са косени два пъти този сезон.

В населените места на общината кметовете и кметските наместници са длъжни и организират поддръжката на тревните площи, като ОП „Зелени системи“ помага при почистването на гробищните паркове и четвъртокласната пътна мрежа, от която за първото 6-месечие са окосени 386 дка.

„Косене на частни терени се извършва само там, където общината е в съсобственост на терена. За тази година са издадени 14 предписания за косене в такива терени и всичките са изпълнени. Основните проблеми при поддръжката на тревните площи в общината е не липсата на финансови средства, а липсата на квалифицирана работна ръка. Това важи както за общинската фирма, така и за частния сектор. Иначе ОП „Зелени системи“ се стреми постоянно да модернизира техниката си, като наскоро закупи машина за миенето на улиците, която вече е в действие. Купена е и друга техника.“ – подчерта кметът на община Велико Търново инж. Даниел Панов.