Община

1, 8 млн. приходи реализира община Велико Търново за 2017 г. от управление на общинско имущество

1 793 000 лв. приходи е реализирала община Велико Търново през 2017 г. от управление и разпореждане с общинско имущество. Планираните приходи в бюджета са били 1 420 000 лв.

От отдаване под наем на общинско имущество в местната хазна са влезли 880 000 лв. Очакват се и приходи от наем на земеделски земи в размер на 200 000 лв. Общината е провела 33 тръжни процедури през годината за отдаване под наем на парцели за поставяне на павилиони.

Общо от продажба на имоти община Велико Търново е получила 913 000 лв. при планирани 700 лв. Наблюдава се обаче трайна тенденция към намаляване приходите от продажби, отчитат от общинската администрация. Причината е, че общината вече не разполага с атрактивни имоти, които да извади на пазара.

За 2018 г. очакванията са от наеми на общински имоти в хазната да влязат 820 000 лв. 1 120 000 лв. са чаканите приходи от застраховки на общинско недвижимо имущество.