Икономика

1/3 от IT бизнеса предлага глобални иновации.

Това сочат резултатите от третото Национално проучване Innovationship 2018, проведено от инкубатора за идеи MOVE.BG и подкрепено от Министерството на икономиката.

Основният въпрос е какъв тип иновация избират нашите компании?

35% от тях изобщо не се интересуват от тази посока за развитие, но останалите 29 % казват „ако ще правим иновация, нека тя да е глобална”. Локална, регионална и европейска иновация вълнува 6% от бизнеса, предимно що се касае за привнасяне на модел от САЩ в ЕС например.

Данните са красноречиви. „Истината за мен е, че тези компании са мечтатели. Ако иновират – иновират на глобално ниво, ако мечтаят, мечтаят да са големите”. Така обобщи резултатите Борис Маринов, ръководител на Едит и член на Центъра за моделиране на социално-икономически системи, който представи данните в рамките на конференцията „Дигитални посоки 2018”.

Една трета от продуктовите компании предлагат глобални иновации. Много повече от компаниите, базирани на услугите. По отношение на индустриите – 46% от запитаните компании разработват платформи. Наблюдава се интерес към анализа на големи данни, изкуствен интелект, облачни услуги и блокчейн, където ръстът е от 25% спрямо миналата година. С други думи –

Тенденциите от Долината се пренасят и у нас.

До голяма степен те се репликират в глобален мащаб. Разбира се по-специфични материи, като биометрията, системите за автоматизация, системи за сигурност, виртуална реалност, геолокация, макар и да остават горещи теми на глобално ниво, у нас остават по-слабо застъпени.