Образование Община

1 100 деца във Велико Търново вече учат в модернизирани детски градини и училища

600 деца от детските градини „Ален мак“, „Рада Войвода“ и „Пролет“ и 500 ученици от Спортно училище „Георги Живков“, СУ „Васил Комаров“ и СУ „Георги С. Раковски“ вече учат в модернизирани сгради. Община Велико Търново успешно приключи проекта по ОП „Региони в растеж“ „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, който е на стойност 8 784 724 лв.

В шестте учебни заведения е извършен основен вътрешен и външен ремонт, доставено и монтирано е съвременно оборудване и обзавеждане, изграден е и достъп на лица с увреждания. В сградите са приложени и мерки за енергийна ефективност.

„Изпълнението на този проект се оказа един тест за всички нас, защото буквално изнесохме деца и ученици в други учебни заведения и показахме една екипност с родителите. Не допуснахме напрежение и гледахме в една посока. Сега всички виждат красотата, но аз виждам ефективността, защото вече отчитаме близо 30% икономия по отношение на горивата. Такава цялостна интервенция на тези шест учебни заведения се прави за пръв път, откакто те са построени.“ – подчерта Пенка Игнатова, директор Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ в община Велико Търново.

Снежина Михова, директор на Спортно училище “Георги Живков“, сподели, че в сградата вече е уютно, благодарение на отводнителната система плацът не се пълни с вода при валежи  като в миналото, не се наводняват и коридорите. „Сега стаите се топлят много по-бързо, въпреки че преди бяхме с тройно повече радиатори. Към училището имаме и общежитие с капацитет за 130 ученици, където също беше вложен голям ресурс за модернизирането му. А бижуто на училището е басейнът.“ – каза г-жа Михова.

Петгодишен е периодът на мониторинг от страна на Управляващия орган след финализирането на проекта. Затова е изключително важно направеното да бъде опазено от вандалски прояви, информира Мариела Цонева, директор Дирекция „Програми и проекти“ в община Велико Търново. Тя призова ръководствата на учебните заведения, децата и родителите за контрол и отговорност. „Общината вече работи по техническата част на бъдещи проекти, които да бъдат реализирани през следващия програмен период и в учебни заведения в населените места.“ – съобщи г-жа Цонева.

Мария Христова