Община

Реализирането на два проекта започна в село Ресен

Реализирането на два проекта започна в село Ресен. Проектите са  предвидени в програмата на кметството, а средствата са осигурени от община Велико Търново.

Проектите включват разширяване на съществуващата детска площадка и монтиране на люлки, както и ремонт на фонтана в центъра на с. Ресен. Първоначалната подготовка за реализирането им започна с косене на гробищния парк и прилежащите площи към него, на зелените площи на ул. „Добруджа“ и спортната база, както на зелените площи в кв. „Малък Ресен“.