Образование

Японски студенти са на едноседмично посещение във ВТУ

На едноседмично посещение във Великотърновския университет са 10 студенти, както и техните преподаватели от японския университет Кьоай Гакуен, Маебаши.

Гостите са в нашия университет по договор за двустранно сътрудничество с университета Кьоай Гакуен, Маебаши. В рамките на договора наши студенти могат да заминат на безплатно едногодишно обучение в Япония. Японският университет предоставя  общежитие, ежемесечна стипендия и сума, която покрива разходите по заминаването и прибирането. От януари 2015 г. до февруари 2019 г. на едногодишно обучение в Япония са били 8 студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, като още няколко ще заминат през 2019 година.

В време на посещението на студентите от Япония във Великотърновския университет има подготвена богата образователна и културна програма, която включва участие в дискусионен форум на тема „Междукултурни комуникации“, съвместни лекции с български студенти, изучаващи японски език, посещение на историческите забележителности във Велико Търново и с. Арбанаси, както и лекции на историческа тематика, подготвени на японски език от наши възпитаници – японисти.

От 2014 г. ежегодно се провеждат скайп-разговори между наши и японски студенти, изучаващи български език в университета Кьоай Гакуен, с цел по-добро взаимно опознаване на двете култури.

Специалността Приложна лингвистика с втори чужд език японски е открита през учебната 1993/1994 г., а с Български и японски език – 2012/2013 във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.