Община

Янтра и Белица остават спокойни, речните нива леко се повишиха

Речните нива на Янтра и Белица се повишиха леко, сочат данните от телеметричната система на Община Велико Търново. С около 35 сантиметра е покачването спрямо 15,00 ч. във вчерашния ден, но въпреки това двете реки остават спокойни.

На всеки 15 минути в контролния център постъпва актуална информация за движението на водите, събирана от радарните сензори на трите съвременни устройства, които са част от телеметричната система.

Към 15,00 ч. нивото на р. Янтра в квартал „Чолаковци“ е около 2,20 м. при критични 6,50 м. 1,84 м. бе стойността 24 часа по-рано.

Няма подадени сигнали за аварийни или бедствени ситуации и в населените места от община Велико Търново. Всички общински язовири са в задоволително експлоатационно състояние и имат достатъчно капацитет за поемане на водата от дъждовете.

Кметовете и кметските наместници са ангажирани с наблюдение на нивата на малките реки и дерета, язовири, както и за активизиране на свлачищни процеси.