Образование

Юбилейни чествания в Педагогическия факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”

Юбилейни чествания по повод 35-годишнината на катедра „Педагогика” и 25 години специалност „Социална педагогика” се провеждат в Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Празничната програма започна с откриване на кабинет по социална педагогика и приобщаващо образование. Продължава на 23 октомври с кръгла маса „Традиции и предизвикателства”, посветена на подготовката и реализацията на специалистите в социалната сфера. Форумът ще се състои под патронажа на директора на общинската дирекция „Социални дейности и здравеопазване” Росица Димитрова и с участието на преподаватели от Стопанския и Философския факултет, поканени са специалисти от службите за социално подпомагане и институциите за работа с деца, поясни деканът на Педагогическия факултет Венка Кутева.

С кръгла маса на 28 октомври ще бъде отбелязана 5-годишнината на кръжока „Четящият студент – четящото дете” с ръководител проф. Мариана Мандева. Дискусията е озаглавена „Четенето с деца като грамотност на учителските сърца”.

По-късно с виртуална изложба на художествено-творческата продукция на преподаватели от катедрата ще бъде почетен доайенът на предучилищната педагогика покойната проф. Елка Петрова. Ще бъде представена педагогическата система „Моливко – играя и зная”, планирани са и куп спортни прояви от катедра „Теория и методика  на физическото възпитание”.

По думите на проф. Кутева кулминация  на събитията до края на тази година ще бъде международната конференция „Педагогическото образование – традиции и новаторство”. Тя ще се състои на 15 и 16 ноември.

Институционална оценка  9,25 по десетобалната система получи Педагогическият факултет през месец септември. „Това ни нарежда сред първите три педагогически факултета в страната и ни осигурява капацитет за  обучение на 2700 студенти”, поясни проф. Венка Кутева. Факултетът е изпълнил държавната поръчка за учебната 2019/20 година. Приети са 410 първокурсници редовно обучение и 139 – платено. Магистрите са около 900 и по този показател Педагогическият факултет се обособява като най-големият във Великотърновския университет.

Специалностите „Предучилищна и начална училищна педагогика” и „Теория и методика на физическото възпитание” се радват на най-голям интерес.