Денят

Щъркел и кукувица с травма на крилото бяха спасени в региона

Бял щъркел и кукувица са изпратени от експертите на РИОСВ – Велико Търново за последващи грижи в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Щъркелът е млад, паднал от гнездото в с. Драганово, общ. Горна Оряховица, без видими травми и наранявания, а кукувицата е намерена в Априлци, с лека травма на едното крило.

Експертите на РИОСВ са проверили през май седем сигнала за замърсявания на околната среда. Установено е, че три сигнала за нерегламентирани замърсявания с отпадъци са основателни. Дадени са предписания на кметовете на селата Лесичери, общ. Павликени и Първомайци, общ. Горна Оряховица и на собственик на имот в местността „Куриите“, с. Първомайци до 16 юли да организират почистването на натрупаните битови и строителни отпадъци.

Проверен е сигнал за неприятна миризма и горене на пластмасови отпадъци на площадка на фирма в с. Соколово, общ. Дряново. При проверката е установено горене на смесени производствени и битови отпадъци в северната част на обекта. Издадено е предписание за почистването на струпаните отпадъци в двора на дружеството. За нарушението ще бъде съставен акт по реда на Закона за управление на отпадъците.

След сигнал за замърсен въздух в Южната промишлена зона на Велико Търново е проверен цеха за производство на ПДЧ. Установено е, че се експлоатират две от използваните три сушилни за дървесни частици. Пречиствателното съоръжение – сух електрофилтър работи в нормален режим. От подаването на сигнала до момента на проверката не са настъпвали аварии, които да доведат до нарушаване на нормалния експлоатационен режим на пречиствателното съоръжение или до неговото спиране.