Община Социални дейности

Ще ремонтират сградата на патронажа в Ново село с 292 503 лв. по проект „Красива България“

Община Велико Търново ще кандидатства пред Проект „Красива България“  с проектно предложение за „Реконструкция и модернизация на базата на Домашен социален патронаж – Велико Търново, филиал с. Ново село“. Стойността на ремонта е малко над 292 500 лв.

Основната база на Домашен социален патронаж е с капацитет за приготвяне на храна за 300 потребители и се намира в гр. Дебелец. Към Домашен социален патронаж функционират и 2 филиала: Филиал с. Ново село – с капацитет за приготвяне на храна за 80 потребители; и Филиал с. Балван – с капацитет за приготвяне на храна за 50 потребители. През 2020 г. от услугата „Доставяне на храна в дома“ са се възползвали общо 694 лица от 16 населени места на територията на общината. В допълнение, кухненският блок обезпечава нуждите от приготвена храна за 195 лица – потребители на социални услуги. Така Домашен социален патронаж в делничните дни приготвя и доставя храна за повече от 570 лица.

 

Филиалът на Домашен социален патронаж в с. Ново село се помещава в сграда, частна общинска собственост – бивша автоспирка, построена през 1966 г. Към момента сградата е в изключително лошо техническо състояние. По-голямата част от стените са с нарушена повърхност и мазилката им се рони. Външните фасади са крайно амортизирани. Покривът се нуждае от основен ремонт. Дограмата не е подменяна от построяването на сградата. Електрическата и ВиК инсталации често аварират, което възпрепятства процеса по приготвяне на храна. Отходната канализация е напълно разрушена и отпадните води се изливат директно на повърхността в двора на базата, което е недопустимо и допълнително компрометира основите на сградата. В сградата няма изградена подходяща вентилационна система. Нивото на влажност е изключително високо, което води до образуване на мухъл и плесен в кухненския блок и складовите помещения.

Изградената пристройка уляга и е необходимо да бъде допълнително укрепена към основната конструкция.

Въз основа на изготвената количествено-стойностна сметка, за изпълнението на необходимите строително-монтажни и строително-ремонтни дейности, са необходими средства в размер на 292 503.00 лв.

С реализацията на проекта ще се осигури възможност за увеличаване капацитета за приготвяне на храна от кухненския блок, което ще позволи да се поеме част от работата на изключително натоварената основна база на Домашен социален патронаж, намираща се в гр. Дебелец.