Съд

Шест месеца пробация за двама, нарушили задължителната карантина

След одобрени от съда споразумения, сключени между Районна прокуратура – Велико Търново и защитниците на обвиняемите, двама мъже бяха осъдени за неспазване на противоепидемичните мерки.

П. М. бе признат за виновен за това, че на 25.05.2020 г. в гр. Велико Търново, по време на свързани със смъртни случаи и извънредна епидемична обстановка, във връзка с разрастващата се пандемия от COVID – 19, неспазил мерки, издадени против разпространяването на заразна болест по хората, като нарушил предписание за поставяне под карантина на Столична Регионална здравна инспекция и напуснал мястото, на което се изпълнява карантината.

О.С. също бе признат за виновен за това, че на 20.05.2020 г. в гр. Велико Търново, нарушил въведените мерки против разпространението на COVID – 19,  като неспазил предписание за поставяне под карантина  на Регионална здравна инспекция гр. Русе и напуснал мястото на което се изпълнява карантината.

За извършено престъпление по чл. 355, ал. 2, вр. с ал. 1 от Наказателния кодекс на двамата бе наложено наказание пробация с пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца.

Споразуменията има последици на влезли в сила присъди.

Досъдебните производства по чл. 355, ал. 2 от НК са под специален надзор на Апелативна прокуратура – Велико Търново.