Образование

Учредиха годишна награда „Логос“ за най-творчески софтуерен проект за ученици

Габриела Димитрова, ученичка в 11-ти клас в Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ във Велико Търново, стана първият носител на наградата „Логос“ за най-творчески софтуерен проект за ученици. Тя получи специално изработен плакет и годишна стипендия с общ размер от 3600 лв. За идеята разговаряме с Атанас Тодоров от софтуерната компания lexoro, която е инициатор и основен спонсор.

– Г-н Тодоров, как се стигна до учредяването на тази награда?

С изпълнителния директор на lexoro – д-р Даниел Капфер, отдавна искахме да направим един социален принос в града. Компанията от години работи с няколко университета в Германия и в България, но миналата година се роди идеята да влезем в контакт и с едно средно училище. Така че се спряхме на Математическата гимназия „Васил Друмев“ и влязохме в контакт с ръководството на училището с идеята да подпомогнем талантливи ученици

  – Кога беше това?

Преди около година. Директорът на гимназията – г-н Ангел Гушев, се оказа много усетен човек, не само прие, но и видя инициативата. Идеята бе да дадем възможност на всеки ученик да разработи и представи свой софтуерен проект, след което ние да го преценим в неговия творчески аспект. Не искахме да слагаме категории или ограничения – искахме всеки от учениците да потърси в себе си творческото и да се опита да го въплъти в проект. Като в същото време има и достатъчно време за реализация. Последното е особено важно, защото е белег и на проявено търпение, а то е основна нота в изграждането – в изкуство, в наука… Така някои от проектите бяха разработвани почти година, а то е и психологическа потреба в изработка на качества. Това е и възможност – чрез белега на времето ученикът да съсредоточи енергията си, може би да предсети и част от предназначението си. Затова искахме да няма толкова състезателен принцип – какво може да направи например за ден или час. Бъдещето не е в силовия интелект, а в творческия.

-Как преценихте представените проекти?

Държахме в оценката на проектите да има не само експертни лица от наша страна, а и учители. Защото ние можем да преценим проекта като такъв, но учителят познава детето и в неговото ученичество. Затова създадохме смесена комисия, в която и училището като съорганизатор да има представителство. В нея бяхме общо 5 души, като всеки от нас преценяше всеки от проектите по 4 критерия. Три от тях са адаптирани от европейските програми – иновативност, обхват и реализация, но решихме да добавим и още един критерий – презентация, т.е. качество на представяне на проекта. Така в самата преценка включихме и способността на ученика да може да обясни и представи онова, което е създал. Защото, ако една идея не може да бъде въплътена в образ, тя остава прототип.

-Как се справиха учениците?

За мое учудване огромна част от учениците се справиха брилянтно в представянията си. Може би именно защото бяха вложили себе си в проекта, носеха и вътрешна свобода да го обяснят. Проектите не бяха вън от тях, учениците просто бяха живяли с онова, което създават. И го представяха с радост. Имаше разработени web сайтове, имаше програми с обучителна насоченост, мобилни приложения, чисти алгоритми… Имаше разработени дори 3D игри и естествено, комисията се включи с охота да ги тества. За нас беше много интересно да видим и впечатляващия набор от софтуерни инструменти, който бе използван за изработка на проектите – от платформи за разработка на игри, до среди за 3D графика, интерфейси за гласово разпознаване и т.н. А това са ученици в 10-11-ти клас, имаше дори и по-малки. Всъщност денят на презентациите – в навечерието на Деня на народните будители, се превърна в истински дискусионен форум.

-Кой проект спечели наградата?

Комисията бе доста затруднена в избора си, но в края на краищата критериите потвърдиха виждането ни. Наградата отиде при Габриела Димитрова за нейния проект 3D Prizma – едно приложение за обработка и рендиране на 3D графика в реално време. За нас беше впечатляващо да видим подобно приложение, написано на C/C++ от ученичка в 11-ти клас с използването на технологии като OpenGL, PhysX, на среди като Visual Studio… Габриела беше подходила методично както при избора на инструментариум, така и в самата разработка. Беше наясно и с онова, което не е успяла да завърши, както и със силните страни на проекта, а представянето ѝ показа доста задълбочен поглед и въобще подход. Дори почеркът ѝ в писането на кода издаваше едно организирано мислене с творчески потенциал. Така че комисията присъди първата годишна награда „Логос“ за нейния проект.

Разбира се, това, което споделих и по време на церемонията, бе, че голямата тайна не е толкова в самата награда – която безспорно има своята материална и символна стойност. Голямата награда – и тя е за всички участници, е в пътя, който са извървяли в онова, което са направили. Или както има една мисъл: „Свършеното дело не чака венец, венецът е плетен, когато е вършено делото“. Така че наградата е за тях самите в изработка на непреходни качества – на едно по-горно мислене, на проницание, на съсредоточие, на търпение и методичност. Защото творчеството не е само вдъхновение, то е и приложност, изтръгнато с търпение.

-Будни ли са нашите деца?

Не само будни, но и с проявена лична отговорност. Детето винаги е едно родено бъдеще. И тук е отговорността ни в настоящето – да му дадем възможност да създаде битие. Лично, социално…

-А защо кръстихте наградата „Логос“?

Когато преди около година възникна тази идея, имахме интересни дискусии за името на наградата. По принцип развойната ни дейност е в областта на изкуствения интелект, като работим, разбира се, и върху по-конвенционални проекти. Така че логично бе името да е свързано със софтуер, с изкуствен интелект, дори с името на компанията. Но в края на краищата с д-р Капфер се спряхме на „Логос“, защото искахме да подчертаем творческия аспект.

„Логос“ е древна дума, като понятие е дадено още от Хераклит. Това е идея, която присъства в зората на културите – във философията, в историята, в религиите… В гръцката философия има смисъл на универсална божествена логика, в християнството е символ на творческото начало – Словото. Така че в най-общ смисъл под „Логос“ може да се разбира творческото съзнание. А съзнанието винаги ще е повече от интелекта.

-Как ще развивате тази инициатива в бъдеще?

На церемонията по награждаването директорът на училището сподели, че това е една много добра инициатива и че ще се радва в бъдеще да включим и други училища в нея. А той самият пое ангажимент Математическата гимназия да бъде домакин и занапред. Разбира се, нашата идея е не само да дадем възможност на ученици и от други училища да участват, а и на други компании като съорганизатори да се включат. Затова искахме и по-универсално име. Така че бъдещето ще покаже възможностите. Важното е да направим принос. А тази идея е безспорно отвъд идеята на обучението.