Социални дейности

Членове на КТ „Подкрепа“ във великотърновската дирекция „Социално подпомагане“ стачкуваха

Синдикалната секция към КТ „Подкрепа“ във великотърновската Дирекция „Социално подпомагане“ се включи в едночасовата предупредителна стачка на Агенцията за социално подпомагане. Нейните 45 членове, сред които трима и от Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ в старата столица, се присъединиха към националните искания за 30% увеличение на разходите за заплати с приемането на бюджета за следващата година. Те искат още осигуряване на средства за защита и корекция на зрението на работниците и служителите, както и актуализация на средствата за представително работно облекло. Стачкуващите настояват и за промяна на Класификатора на длъжностите в администрацията, съдържаща преобразуване на правоотношенията на социалния работник от трудови в служебни и минимално изискване за образователна степен при назначаване – бакалавър.

С лозунги „ Не искаме много, искаме заслуженото! 30 % по-високо оценен труд!“,  „Инфлацията е бич и за нашите семейства!“ и знамето на Синдикален регионален съюз „Подкрепа“ участниците в предупредителната стачка, която се проведе във фоайето пред Дирекция „Социално подпомагане“ на четвъртия етаж в Областната администрация, бяха категорични в исканията си. Да подкрепят стачкуващите дойдоха регионалният председател Дешка Мандикова и директорът Мая Пешева.

„Стачката е организирана за искания, които имаме от две години. Всички сме специалисти с бакалавърски и магистърски степени. Ежедневно на работните си места помагаме на хората в нужда, на инвалидите, а в критични ситуации, при бедствия  екипи от  социални работници са навсякъде. Първи се погрижихме и за украинските бежанци, за да уредят бита си у нас. Дейностите ни са изключително много, затова имаме самочувствието, че заслужаваме това, което искаме“, коментира Теодора Иванова – председател на синдикалната секция към КТ „Подкрепа“ във великотърновската Дирекция „Социално подпомагане“. Тя сподели още, че секцията е на десет години и това е третата стачка на нейните членове. Предишните две са били успешни.

„Ние сме диалогични и разумни хора. Можехме да стачкуваме през лятото с НОИ, но спецификата на работата ни е такава, че тогава са ситуирани много дейности на Дирекцията, свързани с подпомагането на учениците, осигуряване средства за отопление. Тази година обемът на обработените документи беше още по-голям, защото се разшири обхватът на правоимащите. През летните месеци ние не ползваме платени отпуски и сме свършили всичко в обявените срокове. Убедени сме, че заслужаваме и признание за труда си“, каза още Теодора Иванова.

Работещите в Агенция за социално подпомагане ще отстояват исканията си до край и в случай, че не бъдат чути ще преустановят работа и ще обявят безсрочни стачни действия.