Поминък

Четири селища в областта са били на воден режим през месец май

Четири селища в областта са били на воден режим през месец май, сочат проверките на РЗИ – Велико Търново. С режимно водоподаване са селата с. Майско, община Елена; с. Лесичери, с. Д. Липница и с. Карайсен, община Павликени. В 31 селища инспекторите са проверили качествата на питейната вода за битови цели, като 6 от пробите са показали отклонения. С превишени нитрати пият вода жителите на с. Никюп, с. Патреш, с. Алеково, с. Александрово, с. Горна Студена, с. Козловец и с. Камен. Един ведомствен водоизточник също има превишение на показателите на нитрати – в с. Батак.

През месец май в област Велико Търново са регистрирани 10 случая на чревни инфекциозни заболявания и един на вирусен хепатит. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

От РЗИ са издали предписание до управителя на „ВиК Йовковци“ ООД за извършване на ремонтни дейности на 2 водоснабдителни обекта в Павликен

снимка:  Google