Образование Община

Четири великотърновски училища получиха финансиране за изграждане на STEM среда

През  2020  година  се  постави  началото  на  създаването  на  училищни  STEM центрове.  Те  са интегрирана съвкупност  от  специално  изградени  и  оборудвани  учебни пространства с фокус върху изучаването и прилагането на компетентности в областта на математиката, природните науки и технологиите. Одобрените училища по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ преминали втория етап и получили финансиране са:

ПМГ „Васил Друмев“ град Велико Търново – 300 000 лева. Основната цел на проекта по Дейност  1  на програмата е изграждане на технологичен център, които  представлява  интегрирана  съвкупност  от  кабинети,  и  други  учебни пространства, създаване на култура за иновации сред училищната общност. Той ще бъде окончателно завършен до края на м. април 2021 г.

ОУ „Бачо Киро“ град Велико Търново – 266 767 лева. Проектът предвижда изграждане на  център  за  природни  науки,  изследвания  и  иновации.  С реализиране  на  проектното  предложение  по  Дейност  1  на  програмата  ще  се създадат  предпоставки  за  успешното  въвеждане  на  едносменен  режим  на обучение в учебната институция.

СУ „Владимир Комаров“ град Велико Търново – 49 912 лева. Основната цел по Дейност  2  на  проекта  е  създаване  на  иновативно  учебно  пространство- училищен център „Автоматика“ с фокус върху STEM технологиите.

ОУ „П. Р. Славейков“ град Велико Търново – 49 450 лева. Основната цел по Дейност 2 по проекта е изграждане на учебен център за „зелени“ идеи и мечти, където ще се приложи наученото в часовете по природни науки на практика и ще се търсят решения за екологичните проблеми и за запазване на чиста околна среда за бъдещите поколения.