Икономика

Четирима работодатели предупреждават за предстоящи масови уволнения

Четирима работодатели в областта  са подали информация в Инспекция по труда – Велико Търново, че предвиждат масово прекратяване на трудовото правомощие с работници и служители. Очаква се да бъдат съкратени до 165 души. Основните длъжности, към които се отнасят уволненията, са машинен оператор металорежещи машини, монтажник изделия от метал, оператор на ММ с ЦПУ, шлосер, общ работник в промишлеността, машинен оператор, обработващ метални изделия и други.

През периода от 5 май до 7 юли общият брой на работниците и служителите, които ще бъдат уволнени е 58 при обща численост на персонала 114. През същия период работа ще загубят и 19 души при численост на персонала 62-ма. През периода 22 май до 31 декември т.г. ще бъдат освободени до 70 работници и служители, а за времето от 7 май до 7 юни уволнените ще са 18.

„Основната причина, която е посочена за предстоящите уволнения е намаляване обема на работа следствие на създалата се изключително трудна ситуация  със световната пандемия КОВИД 19”, каза директорът на Инспекцията инж. Невена Стефанова.

От началото на извънредното положение до момента са постъпили множество сигнали от работници и служители. „Те са свързани със заплащането на трудовите възнаграждения и обезщетения при прекратяване на трудовите правоотношения. Има и сигнали, с които се търси съдействие за получаване на необходимите документи при прекратяване на трудовия договор /заповед за прекратяването му, получаване на оформена трудова книжка по повод прекратяването”, обясни инж. Стефанова.

Тя заяви, че до момента не са постъпвали сигнали, че не се спазват  противоепидемичните мерки. „Въпреки че няма постъпили такива сигнали, от 13 март при извършваните проверки се следи и дали съответният работодател е изпълнил задължението си да допълни оценката на риска по работни места по отношение на епидемиологичната обстановка, както и дали са разписани мерки за минимизирането на нововъзникналия риск”, допълни директорът на Инспекция по труда Велико Търново.