Образование

Четирима от региона участваха в пътуващ училищен семинар в четири държави

Представители на училища от проекта „Всеки ученик ще бъде отличник” участваха в пътуващ семинар „Управление на мултикултурно училище и превръщането на училището в център на общността”. Той се проведе в учебни заведения на Унгария, Словакия, Чехия и Сърбия. В инициативата от региона участваха Даниела Христова – директор на Обединено иновативно училище „П.Р.Славейков” в Джулюница, Антоанета Дочева – преподавател в СУ „ Владимир Комаров” във Велико Търново, Димитринка Кузманова – директор на СУ „Иван Момчилов” в Елена и Нели Райкова – заместник-директор на СУ „Св.св. Кирил и Методий” в Златарица.

Идеята на семинара бе  запознаване с европейски и балкански образователни системи с цел насърчаване на отворено и гъвкаво обучение,  проучване иновативни и обмен на добри практики в сферата на образователната интеграция. Участие в него взеха около 50 директори на училища, част от Програмата „Всеки ученик ще бъде отлични – 2“, финансирана от Тръста за социална алтернатива”, сподели Нели Николова – регионален координатор на център „Амалипе” във Велико Търново – организатор на пътуващия семинар.