Образование

26 април е срокът за регистрация за четвъртата Национална среща на ученическите съвети и парламенти

Четвъртата национална среща на ученическите съвети и парламенти ще се проведе от 5 до 7 май в Националния учебен център на БЧК – Лозен, София. Участници в националната среща ще бъдат 70 ученици от цялата страна на възраст между 14 и 18 години с доказани лидерски качества, гражданска активност и желание за осъществяване на извънкласни дейности. Събитието е организирано от Съюза на учениците в България, а до 26 април всеки желаещ може да се регистрира за участие. Разходите за храна и нощувки са за сметка на организаторите, а участниците поемат само пътните си разходи. По време на тридневния форум младите хора ще споделят опит, ще дискутират и предлагат идеи за разрешаване на важни проблеми в системата на училищното образование. Учениците ще имат възможността да осъществят диалог с представители на държавните и местни органи и властта; учителската, родителската, директорските общности и представителни организации. Повече информация и пълната програма на националната среща може да се намери на сайта на Съюза на учениците в България.