Образование

Често агресията в училище е проекция на взаимоотношения в семейната среда

     Агресията в семейната среда често се пренася в училище. Затова ще е добре веднъж месечно психолози да провеждат превантивно лекции с родителите, да има диалогичност. В училище най-разпространен е целенасочения тормоз. А другият се основава на несъответствие на силата между жертвата и извършителя. Има и  многократен.  Тормозът е проблем с много измерения, коментира известният великотърновски психолог Адриан Аврамов от център „Логос”.

Според него напоследък сме свидетели на все повече агресия в училище. Най-разпространени са инцидентите с деца с проблеми в комуникацията, не са изключения и такива, свързани с предразсъдъци към представители на други етноси и  ученици със специални образователни потребности. „Индикации за агресия са поредност от проявления  на даден ученик в училище. Но не трябва да остава без внимание и инцидентна постъпка, дори през играта в междучасието, която може да е борба за лидерство, съревнование и т.н.  Увеличаването на агресията в училище идва и от липсата на превантивни мерки и подходи, при които се отработват междуличностни отношения”, смята още Адриан Аврамов.

Изследване върху здравето и поведението на децата в училищна възраст, проведено от Института за изследване на населението и човека в сътрудничество с УНИЦЕФ показва, че учениците в България са сред челните десет от общо 43 изследвани страни, засегнати от проблема „училищен тормоз“. Дискомфортът и отчуждението от училище, ниският успех и тормозът утвърждават рисковите поведения сред юношите.

Класовете и съучениците са умалено копие на обществото и средата, в която детето ще се движи като голямо. „Умалено“, но всъщност изопачено заради незрялата нервна система, бушуващите хормони и незнанието как да се реагира в дадена ситуация. Над една трета от всички ученици споделят, че са ставали поне веднъж обект на насилие или тормоз в училище, на физическа и вербална агресия, в рамките на една година.

        Всяка последна сряда от февруари се отбелязва Световният ден против тормоза в училище, известен като „Ден на розовата фланелка“. Идеята е да се изрази неприемането на тормоз и насилие в училищетo.