Община

Честването на Великден затваря улици в Търново

Във връзка с подготовката и честването на Възкресение Христово ще настъпят следните временни промени в организация движението на МПС :
на 28 април /неделя/, за времето от 20,30 до 21,30 ч. за движение ще бъде затворен Площад „Цар Асен I“, както и свързаните с него улици; за времето от 00,00 до приключване на събитието ще бъде затворен за движение Площад „Цар Асен I“, както и улиците : „Иван Вазов“ в участъка от кръстовището с ул. „Читалищна“ до Площад „Цар Асен I“; „Читалищна“ , включително в участъка от кръстовището с ул. „Михаил Кефалов“ до Площад „Цар Асен I“; „Климент Охридски“в участъка от Площад „Цар Асен I“ до каменният мост на река Янтра; „Никола Пиколо“; „Велчо Джамджията“; „Михаил Кефалов“.