Денят Култура

Честваме Международният ден на театъра

На 27 март 1962 г. за първи път се чества Международният ден на театъра. Датата е свързана с откриването на сезона на Театъра на нациите в Париж през 1962 г. и тогава Международният театрален институт към ЮНЕСКО, тогава се решава това да бъде Международният ден на театъра. Всъщност обаче празникът е отбелязан за пръв път година по-рано (1961 г.)

Приема се, че театралното изкуство възниква в Древна Елада. Първообразът му са пиесите, играни по време на празниците в чест на Дионис – прочутите дитирамби. Характерното за древногръцкия театър било, че една пиеса включва максимум до трима актьори, като те са само мъже. Актьорите носели маски в зависимост от персонажа, който играели. През цялото време на сцената присъствал и  хор, който служел като акомпанимент.

Автор на първото послание за Деня на театъра е френският творец Жан Кокто – поет, писател, дизайнер, художник, скулптор, сценарист, актьор и режисьор.

От тогава всяка година на Международния ден на театъра световноизвестна личност поднася на всички почитатели на изкуството размислите си за театъра и живота на сцената и извън нея. Посланието се чете преди представленията в стотици театрални зали по света и се разпространява чрез средствата за масова информация. Международният ден на театъра се отбелязва с редица културни прояви и театрални събития.