Денят

Честваме и Световния ден за защита на морските костенурки

Те са едва 7 вида, всеки един от тях е застрашен и уязвим. Ако предположението, че от 1000 излюпени костенурчета до зряла възраст ще достигне само едно е вярна, то тогава трябва да се вземат много спешни мерки за опазването на тези прекрасни гиганти. Именно затова призовават природозащитниците в Световния ден за защита на костенурките – за опазването на животинското разнообразие на планетата.

Костенурките, с изключение на кожестата костенурка, притежават непостоянна телесна температура, зависеща от околната среда. Те получават допълнително енергия отвън – например от слънчевите лъчи или от топли водни течения. При захлаждане изпадат в хибернация – т.е. минимализиране на всички жизнени процеси, при което не приемат храна и ограничават движението си. При следващо затопляне отново възобновяват своята активност. Всички представители дишат чрез бял дроб, сравнително добре развит.

Въпреки че морските и сладководните костенурки живеят във водата и са в състояние да задържат въздух значително време, те трябва да излизат на повърхността, за да си поемат въздух. Морските костенурки живеят средно около 100 години. Те са много издръжливи плувци, но на земята се движат тромаво и с голямо усилие. Една женска морска костенурка може да бъде оплодена от няколко мъжки.

За да се избегнат топлината и опасностите от деня, морските костенурки снасят яйцата си предимно през нощта, като предварително изкопават дупка на сушата на дълбочина ок. 70 см. Развитието на яйцето трае от 45 до 90 дни. Морските костенурки снасят обикновено между 100 и 200 яйца. Когато малките са вече напълно оформени, те пробиват черупката с т.нар. зародишев зъб, разположен отпред на горната челюст. Излизат от гнездото в пясъка и започват самостоятелен живот. Най-впечатляващото и необяснимо поведение на морските костенурки е, че се връщат винаги на родния си плаж, след като са обиколили надлъж и нашир цели океани.

Когато се превърнат във възрастни екземпляри, морските костенурки имат само двама врагове – акулата и хората.

Костенурките са едни от най-старите животни на планетата, съществуващи още от ерата на динозаврите (преди 200 милиона години). Костенурките са влечуги от разред Testudines (Костенурки), наричан също Chelonia и имат характерна куруба.

Това са най-примитивните сред всички съществуващи влечуги, стоящи близо до общия предшественик. Разпространени са навсякъде с изключение на Антарктика. Има изцяло сухоземни видове (сухоземни костенурки), обитаващи дори пустинни области, както и водни представители, срещащи се в солени (морски костенурки) или сладки води (сладководни костенурки). Размерите варират от 11,5 cm до 180 cm, съответно с тегло от няколко десетки грама до 590 кг.