Денят

Църквата чества днес Св. Йоан Милостиви

Св. Йоан Милостиви през целия си живот бил милосърден и щедър, прощавал обидите и никого не осъждал. Ревностно изпълнявал задълженията си като патриарх в Александрия, защитавал вярата, помагал на бедните и подбуждал хората към милосърдие. Веднъж Йоан се отправил към Цариград и по пътя чул глас да му казва, че Бог го вика при себе си. Спрял, приготвил се за смърт и тихо починал. Погребан бил в църквата “Св. Тихон Аматунски”.