Денят

Църквата почита Св. ап. Онисим

Онисим бил роб при знатен фригиец. Един ден се провинил пред господаря си, напуснал дома му и отишъл в Рим, където проповядвал ап. Павел. Онисим станал негов ученик. По настояване на ап. Павел Онисим се върнал при своя господар, който му простил и го дарил с богатство. Той раздал парите на бедните и се отдал в служба на Бога. По време на гоненията срещу християните Онисим бил съден и изпратен на заточение. Светият апостол накрая бил посечен.