Денят

Църквата почита днес св. мъченици Маркиан и Мартирий

Между гонените за светата вяра в Исус Христос особено се славели четецът Маркиан и иподяконът Мартирий, и двамата жители на Цариград.

Те твърдо държали за божествените догми на светата Църква. Чрез проповед и наставления се стараели да предпазят християните от опасните заблуждения. Господ ги надарил с мъдрост и красноречие, с които силно действали на християните.

Като видели колко е силно влиянието на Маркиан и Мартирий, властващите ариани започнали да употребяват всички средства, за да ги привлекат на своя страна. Те им предлагали пари. Обещавали им ходатайство за милост пред императора. Но благочестивите християни твърдо и решително отхвърляли всичко. За тях светата истина била по-скъпа от всички земни блага. Те по-скоро били готови да умрат, отколкото да приемат едно учение, което хулело Господ. Арианите ги осъдили на смърт, а християните погребали телата им.

Св. Йоан Златоуст, в качеството си на цариградски архиепископ, построил над техните мощи храм „Св. мъченици Маркиан и Мартирий“.