Денят

Църквата днес почита Йоан Богослов

Църквата днес почита Йоан Богослов – един от 12-те апостоли на Иисус Христос, а както може да се съди според евангелския разказ – един от най-приближените му ученици. Според Новия завет, Св. Йоан Богослов е един от първите апостоли, призовани от Христос за негови ученици.

Извън записаното в книгите на Новия завет, преданието на християнската църква сочи, че Йоан е доживял до дълбока старост, като се е грижел за Богородица до самото ѝ Успение. След евангелските събития живее основно в Смирна и Ефес, а в края на живота си е заточен на остров Патмос, където пише знаменитото си „Откровение“.

Тъй като Св. Йоан Богослов е един от най-изявените христови апостоли, под негово име съществуват множество творби. В канона на Новия завет са включени пет книги, чието авторство се приписва на Йоан – Евангелие от Йоан, три послания и апокалипсис.

Евангелието от Йоан се отличава от останалите три канонични евангелия, тъй като се спира не толкова на живота на историческия Иисус, колкото на неговото учение. Самото встъпление към текста е повече философско, отколкото историческо – „В началото бе Словото, и Словото беше у Бога, и Бог бе Слово“ (Йоан 1:1). В Апокалипсиса пък се развиват предимно есхатологични мотиви. Основен момент в етическото учение е темата за любовта. „Бог е любов“; „Който каже: „любя Бога“, а мрази брата си, лъжец е; защото който не люби брата си, когото е видял, как може да люби Бога, Когото не е видял?“ (1 Йоан 4 гл).

В иконографията светецът се изобразява като млад мъж, без брада. Художникът Йеронимус Бош, например, изобразявайки Йоан по време на заточението му на остров Патмос, го рисува като младеж, въпреки че според житието му по време на това изгнание Йоан вече е на преклонна възраст. Най-ярка обаче е интерпретацията на средновековния български зограф, който на двустранната икона (1396) от Погановския манастир изобразява Йоан като старец, докато Богородица е изобразена като млада жена.