Политика

ЦИК: Регистрират независимите участници в местния вот до 18-ти септември

До 17:00 часа на 18 септември Инициативните комитети (ИК) могат да регистрират независими кандидати за общински съветници, за кметове на общини, за кметове на райони и за кметове на кметства в общинските избирателни комисии (ОИК) за участие в местния вот на 29 октомври. Това се посочва в решение за Централната избирателна комисия (ЦИК). Инициативните комитети се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия (ОИК), като един инициативен комитет може да издигне само един независим кандидат.

За издигане на независим кандидат за общински съветник, кмет на община, кмет на район или кмет на кметство се образува Инициативен комитет в състав от трима до седем избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване (за гражданите на друга държава–членка на Европейския съюз) в населено място на територията на изборния район към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите – 28 април 2023 г. Под изборен район за избор на общински съветници, кмет на община и кмет на район се разбира територията на съответната община, а под изборен район за избор на кмет на кметство се разбира територията на съответното кметство.

Избирателите, които участват в образуването на инициативните комитети, трябва да са български граждани, навършили 18 години, да не са поставени под запрещение и да не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Ако са граждани на държава членка на Европейския съюз, те трябва да имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в България и да не са лишени от правото да избират в държавата членка, на която са граждани.

В решението за образуване на инициативния комитет се посочва: за издигането на кой независим кандидат се образува инициативният комитет; видът избор  – за общински съветници, кмет на община, район или кмет на кметство; представляващият инициативния комитет.

Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в съответния вид избор не по-късно от 32 дни преди изборния ден или до 26 септември 2023 г.

Изборите за кметове и общински съветници са насрочени за 29 октомври 2023 г.