Община Социални дейности

Социален ден на уменията и способностите на хората с интелектуални затруднения проведе Община

Ден на отворени врати се проведе в социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ в Церова кория, която стартира на 22 юни миналата година. От тогава до сега потребители на Центъра са били 49 лица с интелектуални затруднения и психични разстройства, настанени в услугите за грижа в Церова кория. А селото заслужено е квалифицирано като най-социалното в България.

Услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения“  е разкрита в изпълнение на Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския „Социален фонд“. Гости на екипа и потребителите бяха Сара Гру Андерсен –  зам. – посланик на Кралство Дания, Елка Налбантова – зам.-министър на труда и социалната политика, Цветан Спасов – главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ и ръководител на Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ към Министерство на труда и социалната политика, Анжела Досева – директор на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“, Росица Димитрова – директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Велико Търново и др.

Благодаря за топлия прием в социалния център на България и в най-социалния ден за община Велико Търново, мястото с най-богата социална инфраструктура спрямо населението си у нас. В този „Социален ден на уменията и способностите на хората с интелектуални затруднения“ на преден план излиза, че прекарвайки време заедно е най-социалният ефект, който може да имаме от изграждането на социалните услуги“, каза на тържеството заместник-министърът Елка Налбантова.

В приветствието си на празника в Церова кория Цветан Спасов увери, че ОП „Развитие на човешките ресурси“ ще продължи да финансира подобни инициативи и подчерта, че се затвърждава впечатлението му Велико Търново да е най-социалната община. „През последните пет-шест години в нея е концентриран значителен финансов ресурс, по-голям от много други общини. Тук се сключиха и първите договори за безвъзмездно подпомагане за социални услуги за възрастни и хора в невъзможност да се обслужват. Заслуга за всичко това имат заместник –кметът Нейко Генчев, като ресорен, както и  Росица Димитрова. Добро партньорство имаме и с кмета Даниел Панов, който е и председател на Националното сдружение на общините в РБългария“, сподели още Цветан Спасов.

С благодарност към всички се обърна директорът на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Общината. „Това, което правим във Велико Търново, го правим с много голямо желание, с дългосрочно виждане напред защо го искаме, защо точно по този начин и как ни приема общността“, подчерта Росица Димитрова. А кметът на Церова кория – Христо Кунчев, сподели, че за него селото е не само най-социалното, но и с направеното заслужено може да се нарече европейско населено място.

Потребителите развълнуваха с програма своите гости, които след това разгледаха кабинетите за терапия и къщите за настаняване.

Акцент в Социалния ден на уменията и способностите на хората с интелектуални затруднения, който проведе Община Велико Търново, бе и представлението „Животът е социален цирк“ в залата на местната администрация в партньорство с фондация „Мини арт фест“ – София и специалното участие на Галина Риом – Ройбек, автор на програмата и основен цирков треньор. Участници в представлението бяха потребители от четири социални услуги в общината – Комплекс от социални услуги за деца „Вълшебство“, Дневен център за деца и младежи с увреждания „Дъга“, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения.